Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN'den eğitim

2008-11-21 14:06:00
EĞİTSEL BİLGİ VERME BECERİSİ KAZANDIRMA
PROGRAM SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN


Eğitsel bilgi verme beceri programında psikolojik danışmanlara öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik becerileri nasıl kazandırabilecekleri uygulamalarıyla verilecektir. bu çalışma psikolojik danışma ve rehberlik ile pskoloji lisans programlarından mezun olan psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. program 6 oturumdan oluşmaktadır. program 6 oturumdan oluşmaktadır. bu süreçte ele alınacak beceriler şunlardır:
1) öğrencinin sorununu belirleme
2) beyin temelli öğrenmeyi temel alarak eğitsel bilgi verme
3) davranışçı yaklaşımı eğitsel sorunların çözümünde kullanma
4) gestalt yaklaşımı kullanarak eğitsel sorunları tespit etme ve çözümleme
5) sosyal öğrenme kuramını eğitsel sorunların çözümünde kullanma
6) etkili öğrenme becerilerini kazandırmada davranışçı yaklaşım gestalt ve sosyal öğrenme kuramını kullanma

program 15 kişiliktir. talep olması durumunda aynı anda birden fazla grup açılabilir. program 6 oturumdur ve her hafta cumartesi günleri verilecektir.
katılımcıya Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve rehberlik Merkezi tarafından katılım belgesi verilir.
bu çalışma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalına bağlı Psikolojik Danışma Merkezinde yürütülecektir.
programa katılım ücretlidir. ücretler peşin olarak ödenir. program ücreti 250 YTL dir.

irtibat telefonları
0322 338 6733/17
0536 4340593


BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ PROGRAMI
PROGRAM SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN


bu çalışma psikolojik danışma ve rehberlik ile pskoloji lisans programlarından mezun olan psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Program 3 aşamadan oluşmaktadır. bunlar :
1) rapport kurma ve aktif dinleme
2) süreç : amaç oluşturma ve danışma oturumlarını planlama
3) temel iletişim becerilerini kullanma ve bu becerileri sürece bağlı olarak kullanabilme.

programda önce ele alınan beceriler tanıtılacak daha sonra uygulamalarla desteklenecektir. uygulamalar kurs sırasında katılımcılar tarafından bizzat yapılacaktır.
katılımcıya Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve rehberlik Merkezi tarafından katılım belgesi verilir.
Program haftada 5 saatten 12 hafta sürecek ve toplam 60 saatten oluşacaktır.
Bu çalışma çukurova üniversitesi eğitim fakültesi psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalına bağlı Psikolojik Danmışma Merkezinde yürütülecektir
Program cumartesi günleri düzenlenecektir. 15 kişilik gruplardan oluşacaktır.
Program Ücreti: 900 YTL Ücret iki taksitle ödenebilir

İrtibat tel: 0322 338 67 33-17
0536 434 05 93


DUYGU YÖNETİMİ(ÖFKE, KAYGI, BENLİK SAYGISI) PROĞRAMI
PROGRAM SORUMLUSU
YRD. DOC. DR.MEHMET BİLGİN


Duygu yönetimi başa çıkma programı bir beceri kazandırma programıdır. bu program grupla başa çıkma programı olarak düzenlenmiştir ancak istenirse bireysel danışmada da kullanılabilir. Duygu yönetimi başa çıkma programı psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile psikoloji lisans programlarında mezun olan psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik hazırlanmıştır.
Program 8 oturumdan oluşmaktadır.Bunlar:
1) Isınma ve 3 evet kuralı
2)Amaç belirleme
3)Amaçları belirginleştirme
4)Duygusal aklın oluşumu (5 yol)
5)Duşunce duygu ve davranışlara ilişkisi
6)duygusal akıl döngüsü
7)Düşünsel akıl ve eylem planı hazırlama
8) Eylem planı ve sonlandırma
Program 14 kişiliktir.HEr hafta cumartesi günleri düzenlenecektir ve 8 oturum sürecektir.
Katılımcıya Ç.Ü.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından katılım belgesi verilir.
Programa katılım ücreti 300 YTL dir.
irtibat tel:0322 338 67 33-17
0536 434 05 93

340
0
0
Yorum Yaz