Psikososyal Krizler, İntihar Davranışı ve Müdahale Teknikleri

2010-05-19 00:20:00

Eğitim Programı
 Psikososyal Krizler, İntihar Davranışı ve Müdahale Teknikleri
Eğitimin amacı: Bu eğitim programı sonucunda,  psikososyal krizler, intihar davranışı ve
müdahale teknikleri konusunda, teorik ve yaşantısal bilgi paylaşımı ve olgu sunumları ile uzman yeterliliklerinin artırılması amaçlanmaktadı r.
Eğitimin Tarihi: 23 Mayıs 2010
Eğitimin Süresi:  09.00-17.00
Eğitimin İçeriği:
  -  Kriz kavramı
-   Gelişimsel Yaşam Krizleri
-   Durumsal Yaşam Krizleri
Travmatik Deneyimler: Boşanma, Bedensel sağlığın bozulması, Suç, Tecavüz, Felaketler (deprem vs.)
-     Krize Müdahale İlkeleri
Kendine zarar verme davranışı : İntihar fikirleri, İntihar girişimleri, Tamamlanmış intiharlar
- Ergenlerde depresyon ve intihar davranışı
- İntihar girişiminde müdahale ilkeleri
- Olgu sunumu( küçük grup çalışması)

Katılımcılar: Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller, Psikiyatristler, Psikiyatri hemşireleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans&lisansüstü üniversite öğrencileri. 
Ayrıntılı bilgi eklidir.
 
Kayıt için:
Olgu Psikolojik Danışma Merkezi
Meşrutiyet cad. Konur 2 sokak 38/13 Kızılay /Ankara
Tel: 0312 41810 49, 0505 253 41 82
E-posta: olgupd@gmail. com, www.olgupd.com

--
olgu psikolojik danışmanlık
www.olgupd.com
0312-418 10 49
 

307
0
0
Yorum Yaz