HOLİSTİK CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

2008-12-16 09:13:00
Yoğunlaştırılmış Kısa Süreli Holistik Cinsel Terapi Eğitimi

 HOLİSTİK CİNSEL TERAPİ EĞİTİM GRUPLARI 

1. GRUP HCTE-Tamamlandı
3 Modül-60 Saat
1.Modül:27–28 Ekim 2007 
2.Modül:24–25 Kasım 2007 
3.Modül:05–06 Ocak 2008 
2. Grup HCTE-Tamamlandı
3 Modül-60 Saat
1.Modül:23-24 Şubat 2008
2.Modül:29-30 Mart 2008
3.Modül:03-04 Mayıs 2008
3. Grup HCTE-Adana-Tamamlandı
3 Modül-60 Saat
1.Modül:24-25 Mayıs 2008
2.Modül:07-08 Haziran 2008
3.Modül:05-06 Temmuz 2008
4. Grup HCTE-Tamamlandı
3 Modül-60 Saat
1.Modül:31 Mayıs-01 Haziran 2008
2.Modül:21-22 Haziran 2008
3.Modül:26-27 Temmuz 2008
5. Grup HCTE-4 Modül-80 Saat
1.Modül:13-14 Eylül 2008
2.Modül:11-12 Ekim 2008
3.Modül:01-02 Kasım 2008
4.Modül:03-04 Ocak 2009
6. Grup HCTE-4 Modül-80 Saat
1.Modül:24-25 Ocak 2009
2.Modül:21-22 Şubat 2009
3.Modül:28-29 Mart 2009
4.Modül:25-26 Nisan 2009
7. Grup HCTE-4 Modül-80 Saat
1.Modül:23-24 Mayıs 2009
2.Modül:26-27 Haziran 2009
3.Modül:25-26 Temmuz 2009
4.Modül:22-23 Ağustos 2009
8. Grup HCTE-4 Modül-80 Saat
1.Modül: 26-27 Eylül 2009
2.Modül:24-25 Ekim 2009
3.Modül:21-22 Kasım 2009
4.Modül:26-27 Aralık 2009

BAŞVURU
 Eğitime alınacaklar ile kesin kayıt için ön görüşme yapılacaktır.

KONTENJAN
 Kontenjanlarımız 10 kişi ile sınırlıdır.
 Kontenjanın dolup dolmadığıyla ilgi telefonda bilgi alabilirsiniz. Eğer kontenjan dolmuş ise bir dahaki eğitim için veya bu eğitimin bekleme listesinde olmak için isminizi, e-mail adresinizi ve size ulaşabileceğimiz numaraları verebilirsiniz.
 Bekleme Listesi: Eğitimlerimize talebin fazla olması nedeniyle, bekleme listesi oluşturduk. Başvuru için; kişinin mesleki CV´si, neden cinsel terapi eğitimi almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim adresleri ile birlikte
info@cinseltip.org adresine yazması veya enstitü telefonlarımızdan 0.312.2126626-0.542.5194764 bizi araması gerekmektedir. Yeni bir eğitim modülü açacağımız zaman öncelikle bekleme listesine göre katılımcı alınacaktır.

VERİLECEK BELGE/SERTİFİKA
 CİSED Onaylı Holistik Cinsel Terapi Eğitimi Katılım Sertifikası

KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER
 2 Adet fotoğraf
 Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?
Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:
 Hekimler
 Cinsel Terapistler
 Psikologlar
 Psikolojik Danışmanlar
 Sosyal Hizmet Uzmanları
 Uzman Psikiyatri Hemşireleri

EĞİTİM HAKKINDA
 Yoğunlaştırılmış kısa süreli holistik cinsel terapi eğitimi; cinsel tedavilerle ilgilenen ruh sağlığı profesyonelleri için bir taban oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.
 Birbirini izleyen 3 veya 4 modülden oluşan standart eğitim paketimize kesin kayıt için ön görüşme yapılacaktır. Ön görüşme sonrası eğitime katılma konusu kesinleşecektir. Bu nedenle en kısa zamanda e-posta ile başvuruda bulununuz.
  Holistik cinsel terapiyi ve formülasyonu anlama, formülasyonun cinsel işlev bozukluklarına göre adaptasyonunu öğrenme, cinsel terapide işbirliğinin ve cinsel terapistin becerilerinin tedavi açısından önemi gösterme, cinsel terapi seanslarının yapılandırılması ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, cinsel işlev bozukluklarında uygulanan özel cinsel terapi tekniklerini öğrenme ve pratiğe aktarma, cinsel işlev bozukluklarının nüksetmesinde alınacak tedbirleri tartışma holistik cinsel terapi eğitiminin amaçları arasındadır.
 Holistik cinsel terapi eğitiminde cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, cinsel öykü alma ve değerlendirme yöntemleri, tanı, ayırıcı tanı, temel tedavi yaklaşımları, holistik cinsel terapi teknikleri, vaka takibi ve süpervizyonu içermektedir.
 Evlilik ve çift terapisi, kişilik terapisi tekniklerinin cinsel terapide birlikte nasıl uygulandığının gösterildiği eğitimlerimiz; destekleyici, yeniden yapılandırıcı ve eğitime dayalı yoğunlaştırılmış holistik (bütüncül) cinsel terapi modelini esas almaktadır. Ayrıca davranışsal, bilişsel, gestalt, dinamik ve varoluşsal terapi teknikerinin cinsel işlev bozukluklarında nasıl kullanıldığı vaka örnekleriyle gösterilecektir.
 Öznel bir psikoterapi yaklaşımını içeren holistik psikoterapi; hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel ögeler özellikle vurgulanacak ve üzerinde önemle durulacaktır.
 Cinsel terapistlerin hastalarıyla cinsel konuları konuşabilmeleri, eğitim grubunun cinsel konulara duyarsızlaşmasının sağlanması, ayrıntılı cinsel öykü alma, tam bir cinsel ve ruhsal bilgilendirmenin incelikleri ve partnerin cinsel terapi sürecine dahil edilmesinin üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
 Zaman zaman konunun uzmanı profesyonellerden eğitim yardımı ve desteği alınacaktır.
 Gerektiğinde eğitim grubumuzda grubun kendisine, grup terapisi uygulamaları yapılacaktır.
 Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği bünyesinden hasta/danışan yönlendirilecektir.
Eğitimin program içeriği ve diğer ayrıntılar
www.cinseltip.org web sitesinde ve Google Holistik CİNSEL TERAPİ Eğitimi Grubu'nda yayınlanacaktır.
 Holistik cinsel terapi eğitiminde işlenecek başlıca konular aşağıdadır:

        -Cinsellik, Aşk ve Mahremiyet Kavramları ve Cinselliğin Konuşulması
       
-Cinsel Kimlik, Cinsel Kimlik Gelişimi ve Cinsel Kimlik Farklılıkları
        -Çocukluk, Ergenlik Çağı ve Cinsel Yaşam
        -Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
        -Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
        -Güzel Sevişme Sanatı ve Güvenli Seks
        -Cinsel Etik ve Yasalar
        -Cinsel Eğitim
        -Cinsel İnanışlar, Değerler, Cinsel Mitler ve CİB
        -Cinsel İşlevin Fizyolojisi ve Cinsel Anatomi
        -Cinsel İşlevler ve CİB
        -CİB'de Sınıflama ve Terminolojide Kullanılan Temel Ölçekler
        -CİB'in Psikolojik Nedenleri
        -Cinsel Öykü Alma
        -CİB'de Ayırıcı Tanı ve Süreci
       -CİB'i Değerlendirmede Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler
        -CİB ve Disiplinler Arası İlişkiler
        -Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı
        -Psikodinamik Terapi Yaklaşımı
        -Varoluşçu Terapi Teknikleri
        -Çift ve Evlilik Terapisi Teknikleri
        -Gestalt Terapisi Teknikleri
        -Grup Terapisi Teknikleri
        -Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik
        -Holistik Cinsel Terapi
        -CİB' de İlaç Tedavileri
        -Kadınlarda Görülen CİB
        -Kadınlarda Cinsel İlgi ve İstek Bozuklukları
        -Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozuklukları
        -Kadınlarda Orgazm Bozuklukları
        -Kadınlarda Disparoni
        -Kadınlarda Görülen Diğer CİB
        -Vajinismus
        -Erkeklerde Görülen CİB
        -Erkeklerde Cinsel İlgi ve İstek Bozuklukları
        -Erkeklerde Cinsel Uyarılma Bozuklukları - Sertleşme Bozuklukları
        -Erkeklerde Görülen Diğer CİB
        -Erkeklerde Orgazm Bozuklukları
        -Erken Boşalma
        -Cinsel Travmaya Yaklaşım
        -Parafililer, Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Eşcinsellik
        -Vaka Sunumları ve Analizi

YER
 CİSED Eğitim Salonu
      Emek 8. Cadde 77/1 EMEK - ANKARA

EĞİTİMİ VEREN
 
Eğitim çeşitli konumlarda seminerler veren, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin kurucusu, "Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek", "Vajinismus'un Üstesinden Gelmek", "Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı", "En Çok Sorulan Cinsel İçerikli Sorular ve Yanıtları" ve "Edebi Cinsellik" adlı kitapların yazarı Dr. A. Cem KEÇE tarafından verilecektir.

NOTLAR
 Toplam (eğitim grubuna göre) 60 veya 80 saatlik eğitim verilecektir.
 %20'den fazla devamsızlık yapanlara sertifika verilmemektedir.
 Eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda geçme notu 80'dir.
 Kurs başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.
 Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, sınırsız çay ve kahve kurs ücreti içerisindedir.
 Ön kayıtlar ve görüşmeler devam etmektedir.
 Ücret, ödeme, taksitlendirme (3-6-9-12 ay) bilgileri ve CİSED burslarından faydalabilmek için 0.312.2126626 & 0.542.5194764 nolu enstitü telefonlarımızdan bizi arayabilirsiniz.

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ - CİSED
 
www.cinseltip.org
 
info@cinseltip.org
 Tel: 0.312.212 66 26
 Gsm: 0.555.274 41 97

25
0
0
Yorum Yaz